Privacy

/Privacy
Privacy

Privacy statement

Uitleg AVG
De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is een Europese verordening die in alle lidstaten van kracht is. De AVG verplicht organisaties organisatorische en technische maatregelen te nemen om de privacy binnen de verwerking van persoonsgegevens te waarborgen. Bekijk hier een infographic over de AVG.

Privacy by Design / Privacy by default
IMGood neemt uw privacy zeer serieus. De gegevens en informatie op onze pagina’s kunt u opvragen zonder dat u hiervoor persoonlijke gegevens moet overleggen. Informatie die van u wordt verzameld om contact met u op te nemen of informatie te verzenden alsmede uw klantgegevens worden op een veilige manier gebruikt en verwerkt. Gegevens die niet meer nodig zijn worden door ons verwijderd of geanonimiseerd.

Welke informatie wordt door IMGood verzameld en verwerkt?

Contact opnemen via chat of social media
Als u gebruik maakt van onze Facebook messenger app of onze andere social media kanalen dan is het mogelijk dat uw gegevens bekeken worden door onze medewerkers. Welke gegevens er zichtbaar zijn door onze medewerkers bepaalt u zelf met de instellingen van het desbetreffende social media platform.

Als u vragen heeft over het gebruik van onze website of u heeft vragen over het delen van gegevens met onze medewerkers, neemt u dan contact met ons op zodat wij u een antwoord op uw vragen kunnen geven.

Geen van de gegevens die u met ons deelt worden gebruikt voor andere doeleinden dan met u afgesproken.

Gegevens verwerken voor de nieuwsbrief
Afmelden van onze nieuwsbrief kan eenvoudig door de link onderaan de nieuwsbrief te gebruiken. Natuurlijk kunt u ook altijd contact opnemen met onze support zodat wij u hiermee kunnen assisteren! Voor het verzenden van nieuwsbrieven gebruiken wij Mailchimp. Mailchimp heeft een artikel gemaakt speciaal om aan te geven welke gegevens er van u verwerkt worden: Mailchimp GDPR
Uw individuele rechten worden door ons gerespecteerd.

  • Recht om vergeten te worden
  • Recht om te protesteren
  • Recht voor rectificatie
  • Recht van inzage

Analytische cookies met als doel het analyseren van ons website verkeer
Wij gebruiken analytische cookies met geen of geringe gevolgen voor de privacy van uw websitebezoek. Wij doen hiervoor een beroep op de
grondslag van de noodzaak ter behartiging van ons gerechtvaardigd belang (artikel 8, onder f, van de Wbp). Dit houdt in dat wij ook
op grond van de Wbp geen toestemming voor deze verwerking van persoonsgegevens hoeven te vragen.

Uw IP adres wordt geanonymiseerd
Wij gebruiken Google analytics voor het analyseren van onze bezoekers. Door het aanpassen van onze code zorgen wij ervoor dat Google uw IP adres anonymiseerd.

Bewerkersovereenkomst
Op grond van artikel 14 van de Wbp hebben wij als verantwoordelijke een bewerkersovereenkomst afgesloten met Google. Hierin is vastgelegd dat Google alleen als bewerker optreedt bij de verwerking van de persoonsgegevens van de websitebezoekers.

Gegevens delen met Google
De gegevensdeling met Google voor de volgende doelen is uitgezet:

  • producten en services van Google
  • benchmarking (vergelijking van geaggregeerde gegevens met andere websites)
  • technische ondersteuning
  • accountspecialisten

Google analytics opt-out
Het is mogelijk om de Google analytics cookie te blokkeren door gebruik te maken van de browser add-on.

Dataminimalisatie
Gegevens worden verwijderd of geanonimiseerd zodra ze niet meer nodig zijn voor de analyse van ons verkeer.